Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller Nej tak til cookies

Perronens historie

Perronen er det første tilbud af sin slags - nogensinde!

Dekorativt billede

I begyndelsen...

...var der et behov - en gruppe borgere i kommunen havde brug for ekstra støtte, men havde ikke gavn af de eksisterende tilbud.

De første unge deltagere startede på Perronen i januar 2010. Inden da havde Køge Kommune modtaget en 3-årig bevilling fra Socialministeriet med henblik på at rehabilitere unge med psykiske og sociale vanskeligheder. Perronen blev dermed født som et tidsbegrænset projekt.

Det praktiske og hverdagen

I november 2009 modtog vi nøglerne til en gammel tom villa på Toldbodvej 18 i Køge. Det blev Perronens hjemsted de næste 2½ år. De første unge deltagere hjalp med indretning og indkøb, og vi afprøvede flere forskellige måder at få hverdagen til at fungere.

 

Det første husmøde blev afholdt i foråret 2010 og siden har månedlige husmøder været en fast del af Perronens fællesskab. Her får de unge deltagere og personalet en fælles snak om dagligdagen og gode ideer kommer på bordet.

 

Vi fandt en god rytme med mad, træning, samtaler og gruppeterapi hver uge - og det er fortsat omdrejningspunkterne i Perronens virke.

 

Det var lige fra starten vigtigt for personalet at inddrage de unge i dagligdagens gøremål - så alle indgik på lige fod i madlavning, indkøb og oprydning. Perronen blev et hjem - både på grund af de helt almindelige huslige opgaver, men også fordi vi boede i en gammel villa der kunne indrettes som et hjem. Der var hyggeligt!

Dekorativt billede

Navnet

Et projekt skal have et navn - men hvad beskriver bedst formålet? Personalet brainstormede......og endte med PERRONEN!

Perronen er dobbeltttydigt: For det første boede vi næsten på Køge station - togskinnerne var 2 meter fra huset, og vi kunne bogstaveligt føle regionaltogets tidsplan.

For det andet er en perron et sted hvor man skifter destination...man står af, tænker sig om, ser de forskellige togplaner, og fortsætter i en anden retning, på et andet spor. Et sted med muligheder.

Det synes vi beskrev projektets formål godt - Et sted hvor de unge fik mulighed for at skifte spor i livet, for at se de forskellige muligheder og tage et valg om, i hvilken retning deres liv skal gå.

Dekorativt billede

Fremtiden

Perronens fremtid startede i foråret 2012, da det blev besluttet at Køge Kommune fremover ville finansiere driften af Perronen. Så den 1. august 2012 overgik det tidsbegrænsede projekt dermed til fast drift og har siden været et fast tilbud til målgruppen i kommunen.

 

Perronen var imidlertid vokset ud af det gamle hus på Toldbodvej. Da Perronens fremtid i Køge blev en realitet, gik jagten ind på at finde nogle egnede lokaler. Vi havde brug for store fælles opholdsrum og bedre terapilokaler - men samtidig ønskede vi heller ikke at det skulle blive alt for institutionsagtigt, efter at vi havde boet i et "hjem" i flere år.

 

Jagten sluttede i Ølby - I februar 2012 flyttede Perronen ind i lokalerne oppe under taget i Ølbycenter 53. Her var der mere luft og bedre forhold. Personalet fik rigtige kontorer og adgangsforholdene var stadig gode - Og vi bor stadig næsten på togskinnerne - bare en station længere fremme!

 

Siden starten er Perronen vokset til nu at have plads til 20 unge deltagere, og personalegruppen er næsten fordoblet.

December 2016 bød på endnu en flytning. Vi er nu rykket ned i den anden ende af Ølbycentret, i nummer 31 på 1. sal.

Dekorativt billede

 

Opdateret af Køge Kommune 23.01.19