Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller Nej tak til cookies

Helhedsorienteret behandling

- for at hjælpe dem bedst muligt!

Skakspil på bord

Perronen er et aktivitets-, behandlings- og samværstilbud - et helhedstilbud.

 

Aktiviteterne foregår i dagtimerne og ledes af personalet, men med de unges indflydelse. Du kan læse mere om aktiviteterne i artiklen "Hverdagen".

Behandlingen foregår som både individuel terapi og gruppeterapi - med ACT som primær arbejdsteori. Se mere herunder.

Samværet foregår i hele åbningstiden - og ofte tager de unge også inititiativ til samvær i fritiden.

 

Perronens mål er at hjælpe de unge bedst muligt videre i livet, bl.a. ved ressourceudredning, erhvervsmæssig afklaring og støtte til personlig udvikling. Vi mener det gøres bedst ved at være sammen med de unge i så mange hverdagssituationer som muligt. Personalet arbejder derfor med mange kasketter....alt fra træningskammerat i fitnesscentret til terapeut i samtalerummet.

 

Dét at de unge og personalet er sammen hele tiden – til madlavning, spisning, træning, undervisning, hyggetid osv. – gør, at der bliver dannet nogle trygge relationer og personalet ser hvordan de unge reagerer uden for terapien. Det giver mulighed for at arbejde med tingene i de situationer hvor de opstår – og ikke kun i den terapeutiske samtale. Det giver også mulighed for at se sammenhæng i reaktioner som måske ellers ikke ville komme frem i lyset ved samtalerne.

Du kan læse mere i vores folder.

Bøger i bunke

Hvad er ACT?

Den primære behandlingsteori vi arbejder ud fra på Perronen hedder ACT. Det står for Acceptance and Commitment Therapy.

 

ACT er grundlæggende en adfærdsterapi, som handler om at handle. Ikke bare handle – men foretage værdibaserede handlinger. Essensen af ACT - og det vi hjælper de unge til - kan koges ned til: Drop kampen mod dine tanker og få mere handlefrihed!

 

I bogen ”ACT teori og praksis” forklarer Russ Harris:

”ACT får sit navn fra en af dens kernebudskaber: Accepter det, der ligger uden for din personlige kontrol, og forpligt dig på at handle på måder, som beriger dit liv. Målet for ACT er at hjælpe os til at skabe et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv, mens vi samtidig accepterer den smerte, som livet uundgåeligt bringer med sig. Dette gør ACT ved at

 

  • Lære os psykologiske færdigheder til at håndtere smertefulde tanker og følelser effektivt på en sådan måde, at de får langt mindre indflydelse og virkning – dette kaldes færdigheder i bevidst nærvær (”mindfulness skills”).

 

  • Hjælpe os til at klarlægge, hvad der er virkelig vigtigt og meningsfuldt for os – det vil sige klarlægge vores værdier – og bruge denne viden til at vejlede, inspirere og motivere os til at sætte os mål og handle på måder der beriger vores liv.”

 

På ACT danmarks hjemmeside kan man læse en mere uddybende beskrivelse af ACT og finde litteraturhenvisninger.

Opdateret af Køge Kommune 12.09.17