Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller Nej tak til cookies

Hverdagen

Hverdagen på Perronen er både fast og fleksibel - læs her hvorfor:

Hverdagen er fast fordi:

  • Der er en tidsplan hver dag
  • Der er faste aktiviteter og møder
  • Alle har en fast kontaktperson
  • Personalegruppen kender alle unge.

 

Hverdagen er fleksibel fordi:

  • Hver aktivitet tilpasses individuelt
  • Der er udskiftning i nogle af de faste aktiviteter
  • Vi kan finde på at flytte aktiviteterne ud af huset
  • Der er mulighed for at få en akut samtale med sin kontaktperson.

 

Ugeplanen

 

På Perronen har vi en fast ugeplan – du kan se den her.

 

Ugeplanen er en skitse for vores hverdag. Det vil sige, at hverdagen foregår inden for dens relativt faste ramme, men at vi laver små justeringer alt efter behov i hverdagen.

 

Det er vigtigt at have en plan for vores tid. Vi skal udnytte vores hverdag bedst muligt, men ”bedst muligt” er forskelligt fra person til person. For nogen er det vigtigt at have faste rammer og tider, for andre er det en udfordring at følge en tidsplan.

 

På Perronen bliver der taget hensyn til alle. Vi arbejder individuelt med de udfordringer hverdagen byder på, og træner roligt på at få en hverdag, der minder om en uddannelses-/arbejdsdag.

 

Aktiviteterne og rutinerne

 

Hver morgen er der et kort morgenmøde, hvor vi snakker om dagens program. Inden morgenmødet er der morgenmad for dem som har lyst til det.

 

Den officielle mødetid er kl. 9.20, hvor morgenmødet starter.

 

Kl. 9.45 går formiddagens aktivitet i gang.

2 gange om ugen er det gruppe-terapi for alle, 2 gange er det fysisk træning for alle og 1 gang er det valghold, hvor man vælger en aktivitet for 2 måneder af gangen.

I alle aktiviteter bliver der taget hensyn til den enkelte deltager. Kontaktpersonerne deltager også i mange af aktiviteterne og kan støtte og opmuntre.

 

Kl. 12.00 er der frokost. Det er de unge der har ansvaret for at sætte mad frem og rydde af efter maden. Der er både et madhold og et afrydningshold, som hver består af 3 unge.

Alle sørger for at sætte deres egne brugte tallerkener, glas og lignende i opvaskemaskinen – det gælder hele dagen.

 

Der er afsat tid til at alle unge på Perronen har en fast samtale med deres kontaktperson hver uge.

 

En gang om måneden holder vi et husmøde. På mødet snakker vi om hvordan hverdagen på Perronen fungerer, og alle får mulighed for at komme med forslag til ændringer og til nye aktiviteter. Det er vigtigt at alle møder op til mødet, for det er også der personalet giver information om ændringer, nye regler osv.

 

Dekorativt billede

Eftermiddagene og tiden mellem de forskellige aktiviteter og samtaler kalder vi ”fritiden”.

Fritiden bruges på forskellige ting. Nogle træner sociale kompetencer, f.eks. det at kunne tale med andre, komme med ideer til aktiviteter, styre sit temperament osv. Andre udnytter fritiden til at udfylde papirer og ansøgninger, få hjælp til at henvende sig til offentlige instanser eller til at læse eller lave lektier.

 

Perronen har forskellige tilbud man kan benytte sig af; fx brætspil, kreative ting som håndarbejde, papirarbejde osv., bolchekogning, bagning, PS3-spil, guitar og meget andet.

 

At komme som ny

 Dekorativt billede

Det kan være en stor udfordring at starte et nyt sted. Det er det for de fleste mennesker. Men på Perronen bliver der taget godt imod alle.

 

Når man kommer som ny, bliver man budt personligt velkommen af sin kontaktperson.

Ved morgenmødet første dag byder alle velkommen og vi holder en præsentationsrunde. Selvfølgelig kan man ikke huske alle navne med det samme, men det kommer hen ad vejen.

 

På Perronen møder du måske nogle som du kender i forvejen. Det kan være en udfordring – men det er ikke noget du skal blive skræmt af. Alle på Perronen er der af samme grund: for at komme videre i livet. Det betyder, at alle har et ansvar for sig selv, men også for at tage godt imod nye. Der er også tavshedspligt på Perronen - det vil sige, at man ikke fortæller andre det man hører om deltagere og personale på Perronen. Det er alles ansvar at overholde tavshedspligten! Læs mere om tavshedspligten her.

 

Når man siger ja til at starte på Perronen, siger man ja til at tage aktivt del i hverdagen og overholde de retningslinier der er. Perronen er et tilbud som er sammensat af mange dele. Dit forløb bliver tilpasset dine behov, men den samlede ugeplan skal følges.

 

Det er vigtigt at få stillet de spørgsmål du har, så du hurtigt kan få gavn af dit forløb på Perronen. Både personalet og de andre unge vil hellere end gerne hjælpe dig godt i gang!

Opdateret af Køge Kommune 23.01.19