Kontakt og åbningstider

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen tager sig af opgaverne inden for social-, ældre-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (borgerservice, jobcenter, ældre, handicappede, psykiatri og misbrug og sociale ydelser) 

Velfærdsforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge

56 67 67 67
Email vf@koege.dk
Åbningstider
Mandag kl. 9.00-14.00
Tirsdag
kl. 9.00-14.00
Onsdag
kl. 9.00-14.00
Torsdag
kl. 12.00-18.00
Fredag
kl. 9.00-13.00
Telefontider
Mandag kl. 9.00-14.00 
Tirsdag kl. 9.00-14.00
Onsdag kl. 9.00-14.00 
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Kontakt
Direktør Mette Olander
56 67 25 01

Aktivitetshuset i Borup hører under Velfærdsforvaltningen, og benyttes af frivillige og foreninger i Køge Kommune.
Foreningerne og de frivillige har faste aktiviteter for alle borgere, ligesom huset bruges til at holde møder mv.

Du kan kontakte konsulent i Velfærdsforvaltningen Louise Hagemann på louise.hagemann@koege.dk eller på tlf. 24615052.

Borup Varmtvandssal, som ligger i forbindelse med Aktivitetshuset, drives af Køge Svømmeland. Det er muligt at benytte varmtvandssalen enten på egen hånd, som forening eller som institution.
Du finder information om tilmelding, baneoversigt mv. på http://www.svoemmeland.dk/borup.
Du kan også kontakte Køge svømmeland på svoemmeland@koege.dk eller på tlf. 56672770. 

Der er ligeledes en hjemmeside, hvor du kan finde information om Aktivitetshuset og varmtvandssalen, og denne side drives af frivillige: www.seniorborup.dk


Møllevej 11
4140 Borup

Afdeling for Arbejdsmarked og Borgerservice består af:

 • Borgerservice
 • Jobcenter Køge: understøtter borgernes jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV): vejledning om uddannelses- og erhvervsvalg for unge op til 25 år. Drives i samarbejde med Stevns, Greve, og Solrød kommuner.
 • Køge Vandrerhjem: overnatning og kursusaktivitet. Medvirker i den kommunale aktiveringsindsats.
 • Økonomi & Analyse: løser økonomi- og analyse-opgaver for den samlede forvaltning.
Telefontider


Kontakt

Kontaktperson i Afdeling for Arbejdsmarked og Borgerservice

Afdelingschef Bjarne Andersen 

bjarne.andersen@koege.dk

I Borgerservice yder vi en professionel hjælp samt råd og vejledning til alle borger, der enten besøger os eller ringer til vores call-center.

HUSK: Du skal bestille tid til nyt pas, både i Køge og Borup.

Opgaver hos Borgerservice i Køge:

 • Ansøgning om helbredstillæg og personligtillæg for pensionister
 • Indskudslån, folkeregister og sygesikring
 • Pas og kørekort
 • Nem-ID
 • Medhjælp til selvbetjening
 • Vielser  
 • Sygedagpenge  (Kun telefonisk henvendelse )
 • Kontanthjælp  
 • Modtagelse og Rådgivning  
 • Garantistillelse i forbindelse med familiesammenføring  

Hos Borgerservice Light i Borup kan du:

Forny dit kørekort
 •     Få udstedt almindeligt pas til børn og voksne. 
  •     Hos Borgerservice i Borup er det ikke muligt, at tage pasfoto hvis du sidder i kørestol.
 •     Få NemID eller hjælp til selv at bestille og bruge Nem ID
 •     Få hjælp og vejledning til at betjene dig selv på Borger.dk og Køge Kommunes hjemmeside
      samt Køge Bibliotekernes hjemmeside, Borgerservice light 
 •     Få taget pasfoto for 125 kr. Vi tager ikke foto af børn under 3 år.
 •     Købe fiskekort til Kimmerslev Sø og Dalby Sø
 •     Aflevere bilag til sager, der allerede er i gang

Borgerservice
Torvet 1
4600  Køge

Tlf. 56 67 29 29

Åbningstider
Mandag  kl. 09.00 - 14.00
Tirsdag kl. 09.00 - 14.00
Onsdag kl. 09.00 - 14.00
Torsdag kl. 12.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Borgerservice Light i Borup

Parkvej 2
4140 Borup

Åbningstider:

Mandag kl. 13.00 - 17.00 
Tirsdag
kl. 10.00 - 13.00
Onsdag
kl. 13.00 - 17.00 
Torsdag kl. 13.00 - 17.00 
Fredag
kl. 13.00 - 16.00

Telefontider

 Tlf. 56 67 29 29

Mandag  kl. 09.00 - 14.00
Tirsdag kl. 09.00 - 14.00
Onsdag kl. 09.00 - 14.00
Torsdag kl. 12.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Kontakt

Sektionsleder

Carsten Hansen

chansen.bs@koege.dk

Center for Dansk og Integration (CDI) har det samlede ansvar for integrationsindsatsen og danskuddannelse i Køge Kommune.

CDI udbyder, i samarbejde med Stevns Kommune, danskundervisning til voksne udlændinge.

CDI har desuden ansvaret for samordningen af Køge Kommunes samlede integrationsindsats. Centret yder integrationsfaglig rådgivning og vejledning til kommunale medarbejdere, frivillige og virksomheder. Herudover er CDI sekretariat for Integrationsrådet.

Læs mere på centrets hjemmeside.

Ølbycenter 53
4600 Køge

56 67 66 60
Email cdi@koege.dk
Åbningstider

 

Mandag
kl. 08.00 - 12.30 og
kl. 13.30 - 17.30
Tirsdag kl. 08.00 - 12.30
Onsdag kl. 08.00 - 12.30
Torsdag kl. 08.00 - 12.30 og
kl. 13.30 - 17.30
Fredag kl. 08.00 - 12.30

 

Jobcentrets kerneopgave er, at hjælpe borgerne effektivt og hurtigt mod job.

Har du brug for hjælp til rekruttering af medarbejdere til din virksomhed kan du læse mere her


Afdelingschef for Arbejdsmarked og Borgerservice Bjarne Andersen - bjarne.andersen@koege.dk


Afdelingsleder Trine Guldager - trine.guldager@koege.dk

Sygedagpenge, jobafklaring og revalidering


Afdelingsleder Kristian Holm-Nielsen - Kristian.Holm-Nielsen@koege.dk

Integration


Afdelingsleder Gülsüm Taslicukur - Gülsüm.Taslicukur@koege.dk

Kontanthjælp


Afdelingsleder Sara Brandt - sara.brandt@koege.dk

Fleksjob og Ressourceforløb


Afdelingsleder Svend Gustavsen - Svend.Gustavsen@koege.dk

A-dagpenge
Virksomhedsservice - Rekruttering Køge Bugt


Teamkoordinator Karina Susanne Nielsen - karina.s.nielsen@koege.dk

Sekretariatet
Faktura - refusioner - post - aktindsigter - hovedtelefon - udbetaling flekslønstilskud - § 56


Handicapkonsulent Elisabeth Henrichsen - e.henrichsen@koege.dk

Torvet 1
4600 Køge

56 67 66 80
Telefontider

Mandag kl. 09.00- 14.00

Tirsdag kl. 09.00 - 14.00

Onsdag kl. 09.00 - 14.00

Torsdag kl. 12.00-18.00

Fredag kl. 09.00 - 13.00

Kontakt

I telefontiden kan der ringes til sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, vejledere, jobkonsulenter mv. på deres direkte numre.
Hvis de ikke kan træffes, lægger man besked på deres telefonsvarer, og man vil blive ringet op hurtigst muligt.

Læs mere om Køge Vandrerhjem på deres hjemmeside.

Danhostel Køge
Vamdrupvej 1
4600 Køge

61 18 12 03
Åbningstider

Receptionen er åben hver dag

kl. 08.00 - 12.00 og
kl. 16.00 - 18.00

Socialafdelingen er myndighed og drift på socialområdet, herunder handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte. 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Socialafdelingen, skal du kontakte din sagsbehandler på deres direkte nummer eller ringe til omstillingen på tlf. 56 67 67 67.

Send sikker post til Socialafdelingen


Linket fører dig til borger.dk, hvor du vil blive bedt om at logge ind med NemID.

Vi sikrer herved, at personfølsomme data sendes og behandles korrekt.

Henvender du dig på vegne af en anden borger skal du medsende samtykkeerklæring.


Har du brug for råd eller vejledning, kan du kontakte Åben Rådgivning.


Kontaktoplysninger til de enkelte tilbud på socialområdet findes her

Socialafdelingen

Torvet 1

4600 Køge

56676767

Personlig og praktisk hjælp, madservice, træning, aflastning, ældreboliger, center-/plejeboliger, nødkald mv.


Kontakt Visitationen, tlf. 5667 2626

Kontakt Visitationen via Sikker Digital Post

Linket fører dig til borger.dk, hvor du vil blive bedt om at logge ind med NemID.

Vi sikrer herved, at personfølsomme data sendes og behandles korrekt.

Henvender du dig på vegne af en anden borger skal du medsende samtykke om, at du må kontakte visitationen.
Henvendelse bliver besvaret af en visitator.


Personlige hjælpemidler, handicapbiler, forbrugsgoder, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler


Kontakt Hjælpemidler og Handicapbiler, tlf. 5667 2627

Kontakt Hjælpemidler og Handicapbiler via Sikker Digital Post

Linket fører dig til borger.dk, hvor du vil blive bedt om at logge ind med NemID.

Vi sikrer herved, at personfølsomme data sendes og behandles korrekt.

Henvender du dig på vegne af en anden borger skal du medsende samtykke om, at du må kontakte visitationen.
Henvendelse bliver besvaret af en visitator.Ønsker du, at overdrage ansvaret for din ansøgning om hjælp, sagsbehandling, klage mv. til en anden person, kan du benytte denne fuldmagt

Kontaktoplysninger til de enkelte tilbud på ældre- og sundhedsområdet findes her

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Torvet 1

4600 Køge

Åbningstider

Mandag kl. 9.00-11.00
Tirsdag kl. 9.00-11.00
Onsdag kl. 9.00-11.00
Torsdag kl. 12.00-14.00
Fredag kl. 9.00-11.00

Kontakt

Kontaktpersoner i Ældre- og Sundhedsafdelingen:

Ældre- og Sundhedschef 

Betina Arendt (konst.)

betina.arendt@koege.dk


Leder i Ældre- og Sundhedsafdelingen - Myndighed, Ældre og Hjælpemidler

Karina Bernth

karina.bernth@koege.dk


Kontaktpersoner i Forebyggelse- og Sundhedsfremme
Forebyggelse og Sundhedsfremme

Ungecentret varetager den beskæftigelsesrettede indsats for alle unge under 30 år, der er vurderet jobklar. Læs mere om Ungecentrets opgaver her.

Leder: Birgit Ingvor.

Ølby Center 53-55
4600 Køge

56 67 68 31
Åbningstider


Mandag  kl. 12 - 15
Onsdag kl. 12 - 15
Torsdag kl. 12 - 15
Telefontider

Alle hverdage fra kl. 10 - 15

Sagsbehandlerne har telefon træffetid fra kl. 9.00–10.00

 

Sekretariatet i Velfærdsforvaltningen varetager serviceringen af Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og diverse råd samt forvaltningens analyse- og udviklingsopgaver.

VF Sekretariat

Velfærdsforvaltningen

Torvet 1

4600 Køge

56 67 67 67
Email vf@koege.dk
Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 14.00
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag kl. 9.00 - 14.00
Torsdag kl. 12.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00

Telefontider

Mandag kl. 9.00 - 14.00
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00
Onsdag kl. 9.00 - 14.00
Torsdag kl. 12.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00

Kontaktpersoner i VF Sekretariat
Sekretariatschef Jakob Skriver
56 67 25 10