SIDSTE CHANCE: Folkeoplysende forening? Husk sende regnskabet ind

25.05.22


Husk at indsende jeres regnskab for 2021, som er godkendt af generalforsamlingen, til Kultur & Idræt senest den 1. juni 2022.

Det gælder både for de folkeoplysende foreninger, der vil modtage det tilskud, I har søgt om og de folkeoplysende foreninger, der vil forblive folkeoplysende. 

Send jeres regnskab til kulturogidraet@koege.dk

Kursus- samt aktivitetstilskud 2022 er lagt på hjemmesiden

Se under ”Aktivitetstilskud, kursustilskud og lokaletilskud” og scroll ned til ”Oversigt over aktivitets- og kursustilskud”

Opdateret af Køge Kommune 25.05.22