Aflastning i form af daghjem

Køge Kommune tilbyder aflastning i form af daghjem på et af kommunens tre aflastningscentre.

Tilbuddet er til dig, der har nærtstående med behov for aflastning i hverdagen.

Bevilliges du aflastning i form af daghjem, vil du 1-5 hverdage om ugen opholde dig sammen med en gruppe andre borgere, hvor I foretager forskellige aktiviteter samt spiser frokost sammen.

Hvad indgår i ydelsen

I aflastningstilbuddet er der blandt andet mulighed for:

  • Hjælp og støtte med basale behov.
  • Rehabiliterende tilgang i dagens aktiviteter.
  • Socialt samvær og aktiviteter.
  • Middagsmad og hvil.

Hvordan kan jeg få ydelsen

Hvis du ønsker at søge om aflastning i form af daghjem skal du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune på tlf. 5667 2626 eller sende digital post via fx borger.dk, hvor du vælger Køge Kommune/Ældre, som modtager af meddelelsen.

Egenbetaling

Aflastning er gratis, men der er egenbetaling på kørsel, forplejning, materialer, arrangementer og hygiejneartikler.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 27.07.21