Forebyggende hjemmebesøg til ældre

Det er bedst at kunne selv. Derfor tilbyder Køge Kommune ældre borgere et forebyggende hjemmebesøg.

På et forebyggende hjemmebesøg kommer én af kommunens forebyggelsesmedarbejdere hjem til dig og rådgiver dig til, hvordan du bedst muligt kan udnytte dine egne ressourcer og dermed bevare funktions- og aktivitetsniveauet længst og bedst muligt.

Formålet med besøget

Formålet med at få et forebyggende hjemmebesøg er at vejlede og rådgive dig om forskellige aktiviteter og støttemuligheder, der skal være med til at styrke dit sociale netværk og anvende dine egne ressourcer så du bevarer din funktionsevne længst muligt.

Hvilke aktiviteter indgår

Du tilbydes en forebyggende samtale, hvor der kommer en forebyggelsesmedarbejder fra kommunen hjem til dig. Samtalen tager naturligvis udgangspunkt i dine behov. Samtalen kan være i form af vejledning om forskellige aktiviteter eller hjælp til at få styrket sit sociale netværk.

Hvem kan få hjælp

Hvis du er enlig, tilbydes du første gang et besøg det år du fylder 70 år.

Alle borgere tilbydes et besøg når de fylder 75 år og igen når de fylder 80 år.

Fra du fylder 82 år tilbydes et besøg årligt.

Hvis du oplever et særligt behov, som følge af sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, så kan du få et besøg allerede fra du er 65 år.
Her skal man selv henvende sig til de forebyggende medarbejdere. Kontaktoplysningerne findes nederst på denne side.

Hvis du ønsker det, kan du tage en bisidder med til samtalen.

Hvordan får jeg besøg

Alle borgere i målgruppen vil få tilsendt et brev, hvor de tilbydes det forebyggende hjemmebesøg. Kontaktoplysningerne fremgår af brevet.

Kontakt Forebyggende medarbejder
Opdateret af Forebyggende medarbejder 08.03.22