Genoptræning og rehabilitering

Køge Kommune vil gerne støtte op om, at de borgere, der har mulighed for at kunne selv får muligheden. Derfor vil borgere, der har brug for hjælp, så vidt muligt blive visiteret til træning i stedet for passiv hjælp. Her på siden kan du læse om rehabilitering, vedligeholdelsestræning, og træning efter sygehusophold.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20