Handicapkørsel/Flexhandicap

Hvis du er blind, stærkt svagtsynet eller svært bevægelseshæmmet, det vil sige er kørestolsbruger eller er afhængig af ganghjælpemidler som krykkestokke, rollator, gangbuk og lignende, så kan du få bevilget individuel handicapkørsel.

Hvad er formålet

Formålet med ydelsen er at sikre, at blinde, stærkt svagtsynede og svært bevægelseshæmmede borgere kan deltage i samfundet.

Handicapkørsel omfatter kørsel til alle formål, som f.eks. besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter og kørsel til behandlingstilbud.

Hvad omfatter service

Når du er visiteret til handicapkørsel, er du berettiget til 104 enkeltture pr. år. Antal ture justeres efter optagelsesmåned.  

Du vil blive fulgt fra dør til dør.

Du må gratis medbringe fører- eller servicehund og højst 2 stk. hjælpemidler (dog kun 1 eldreven kørestol). 

Du må tage op til 2 ledsagere uden hjælpemidler med på turen. Hver ledsager koster et tillæg på 50 %.

Hvem kan få ydelsen

Du kan få ydelsen, hvis du er afhængig af et gangredskab såsom rollator, gangbuk eller hvis du sidder i kørestol.
Eller hvis du er blind eller stærkt svagtseende. 

Din funktionsnedsættelse skal være af permanent karakter.

Hvordan får jeg ydelsen

Du skal udfylde dette ansøgningsskema om flexhandicap (pdf) og sende det til:
Køge Kommune, Ældre- og Sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge.

Du kan også finde ansøgningsskemaer og flere oplysninger her på Movias hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Hvad koster ydelsen

Der er egenbetaling forbundet med ydelsen, og du kan få de opdaterede takster hos Ældre- og Sundhedsafdelingen, Lone Larsen tlf. 56 67 25 86.

Åbningstider finder du på kontaktikonet nederst på siden.

Yderligere information

Vejledning, handicapkørsel dør til dør

Movias hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Se kvalitetsstandard for handicapkørsel her

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 14.01.22