Hjælp og pleje

Her kan du læse om de forskellige muligheder der er, når du selv eller en pårørende har brug for hjælp og pleje.

Det er vores mål at tilbyde hjælp og støtte på en måde, der giver dig størst mulig selv- og medbestemmelse over dit liv. Derfor inddrager vi dig og dine ressourcer, både de fysiske, sociale og mentale. Den hjælp du får fra Køge Kommune, har som mål at gøre dig så uafhængig af hjælp som muligt, og derfor hjælper vi dig så vidt muligt til at kunne selv.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 12.03.21