Aflastningspladser og døgnrehabiliteringsophold

Køge Kommune har to muligheder for midlertidige ophold.

 1. Et ophold på en aflastningsplads bevilliges til dig, som har en nærtstående der har behov for aflastning i dagligdagen.
  Aflastning kan for eksempel være en uges aflastningsophold hver 6. uge, eller en specifik weekend, uge o.lign.
  Køge Kommune tilbyder desuden aflastning i dagtimerne, hvor du tilbringer dagen sammen med andre borgere på en af kommunens 3 aflastningscentre. Læs mere om aflastning i dagtimerne her.

 2. Døgnrehabiliteringsophold bevilliges, når du eksempelvis efter en udskrivelse fra sygehuset har behov for en særlig indsats med personlig og praktisk hjælp samt træning for at opnå et bedret funktionsniveau.

Se kvalitetsstandard for aflastningspladser her (pdf)

Se kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsophold her (pdf)

Hvordan søger du om aflastningsplads eller døgnrehabiliteringsophold?

Hvis du ønsker at søge om aflastningsplads eller døgnrehabiliteringsophold skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen. Du finder telefonnummer nederst.

Ved denne samtale vil der blive spurgt ind til årsagen til ansøgning om aflastningsplads eller døgnrehabiliteringsophold.

Der vil ligeledes blive spurgt til, hvordan du klarer hverdagen i din egen bolig, samt talt om løsninger for hjælp og støtte i eget hjem frem for ophold uden for dit hjem.

Handler din ansøgning om rehabiliteringsophold vil du blive orienteret om kommunens øvrige muligheder for at hjælp, støtte og træning i eget hjem, hvor fokus er at forbedre dit funktionsniveau, så du mere selvstændigt kan klare din hverdag igen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at visitator kommer på hjemmebesøg for at afdække dit funktionsniveau for dermed at kunne træffe en afgørelse på din ansøgning.

Der tages afsæt i kriterierne om, at du skal have folkeregister i Køge Kommune, samt følgende to forhold:

 • Dine pårørende har behov for aflastning grundet pasningsopgaven, ferie eller sygehusophold, hvor hjælpen ikke kan ydes forsvarligt i dit hjem.
 • Du kan for en midlertidig periode ikke opholde dig i eget hjem med den fornødne hjælp og støtte.

Hvad koster det?

Udgifter til selve opholdet afholdes af Køge Kommune.

Du betaler selv følgende:

 • Transport til og fra ophold i aflastningsboliger.
 • Forplejning.
 • Leje af dyne, sengetøj og håndklæder samt vask af dette.
 • Tøjvask.
 • Diverse artikler til personlig pleje, fx sæbe, cremer mm.
 • Rengøringsartikler.
Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 20.12.21