Plejeboliger

Plejeboliger er til borgere, der har behov for hjælp og støtte døgnet igennem på grund af begrænset funktionsevne. Plejeboligerne er handicapvenlige indrettet.

Vi vil på baggrund af din livshistorie bevare dine interesser og ønsker om socialt samvær. Vi vil skabe et trygt miljø for dig ved blandt andet at strukturere hverdagen, skabe sociale relationer og aktiviteter med andre for at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder ved gøremål, som er motiverende og skaber glæde.

Hjælp og støtte til pleje og omsorg kan ydes hele døgnet igennem, enten som planlagte besøg eller ved tilkald i nødsituationer.

Hjælpen omfatter blandt andet personlig pleje, bad, tilberedning af dine måltider, samt hjælp til at spise og drikke.

Maden leveres af den madleverandør, som Køge Kommune har indgået aftale med.
Som udgangspunkt indtages måltiderne i boligens fællesarealer.


Hvordan søger du om plejebolig

Du kan søge plejebolig på forskellige måder:

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Køge Kommune på dine vegne.

Når du søger en plejebolig, vil der blive planlagt et hjemmebesøg af visitator fra Ældre- og Sundhedsafdelingen. Hvis du ønsker det, har du ret til at have en bisidder med til mødet. Her vil visitatoren sammen med dig og dine eventuelle pårørende vurdere dit behov ud fra en overvejelse af:

  • Hvordan du klarer din hverdag i nuværende bolig
  • Hvilke opgaver, du har behov for hjælp til
  • Om du er i stand til at tilkalde hjælp, når du har behov herfor.

Ved behandlingen af din ansøgning om plejebolig tages der afsæt i gældende kvalitetsstandard (pdf).

Du kan komme i betragtning til en plejebolig, hvis du har behov for hjælp og støtte døgnet igennem på grund af begrænset funktionsevne.

Køge Kommune råder over 9 plejecentre, hvoraf der på de 5 af plejecentrene er skærmede plejeboliger.

De skærmede plejeboliger er egnet til borgere med særlige kognitive problemstillinger. Der er her mulighed for særlige tiltag i forhold til dørsøgende borgere, mulighed for at skærme borgere som har udfordringer med at indgå socialt med andre og/eller har brug for en særlig pædagogisk tilgang i forhold til hjælp og pleje.

Venteliste og det frie boligvalg

Hvis du bliver bevilliget en plejebolig, er der to typer venteliste.

  1. Den generelle venteliste, hvor du er garanteret et boligtilbud i løbet af to måneder. Du vil blive tilbudt en plejebolig på et af Køge kommunes plejecentre. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny to måneders periode.

  2. Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge et eller flere specifikke plejecentre. Du er til gengæld ikke garanteret et boligtilbud indenfor en bestemt tidsfrist. Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering og hver enkel borgers aktuelle behov.

Hvis du har kognitive problemstillinger der nødvendiggør en særlig plejebolig, noteres du på den specifikke venteliste til et eller flere af de 5 plejecentre, hvor Køge Kommune har skærmede plejeboliger.

Hvis du ønsker at blive noteret på den generelle venteliste kan det blive nødvendigt at tilbyde dig en almindelig plejebolig, hvor der ikke på samme vis er mulighed for særlige tiltag.

Plejeboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge indenfor den boligtype, du er blevet godkendt til. Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Information om plejeboligerne

På den offentlige hjemmeside Plejehjemsoversigten kan du læse om plejeboligerne i Køge Kommune samt hele Danmark. 

Her kan du læse om plejeboligernes indretning og størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv.
Du finder ligeledes tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre.

Nedenfor er links til Køge Kommunes plejeboliger i Plejehjemsoversigten:

Lyngbo - Lyngbo har en afdeling med skærmede plejeboliger
Ølbycenter 86, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50

Lynghøj - Lynghøj har en afdeling med skærmede plejeboliger
Ølbycenter 77B, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 62

Møllebo
Nørre Boulevard 103, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 30

Nørremarken - Nørremarken har en afdeling med skærmede plejeboliger
Ølbyvej 50, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 10

Plejeboligerne Boruphøj
Jernhøj 1, 4140 Borup
Tlf. 56 56 56 53

Sandmarksbo
Sandmarksbo 3, 4600 Køge
Tlf. 56 67 67 30

Tingstedet - Tingstedet har en afdeling med skærmede plejeboliger 
Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Tlf. 56 67 66 00

Ældrecenteret i Bjæverskov
Bjæverskovhusene 34, 4632 Bjæverskov
Tlf. 56 56 56 29

Køge Nord - På Køge Nord er der kun skærmede plejeboliger
Fuglebæk Allé 3, 4600 Køge
Tlf. 56 67 22 00


Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme. Derudover skal du betale for forplejning, rengøringsartikler, tøjvask samt eget forbrug af daglige fornødenheder.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via www.borger.dk eller kommunens borgerservice på tlf. 5667 2131.
Derudover kan du søge om boligstøtte via www.borger.dk. Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning kan du kontakte kommunens borgerservice tlf. 5667 2131.

Læs mere om takster for madservice/forplejning, rengøringsartikler mv. her

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 27.04.22