Dialog om indsatser på Social- og Arbejdsmarkedsområdet

Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Lissie Kirk vil gerne styrke dialogen med borgere, der er i berøring med social- og arbejdsmarkedsområdet i Køge Kommune. Derfor er der træffetid for møde med udvalgsformanden én gang om måneden.

I træffetiden vil Lissie Kirk, som udvalgsformand, invitere til dialog med borgerne om deres konkrete erfaringer med indsatserne på social- og arbejdsmarkedsområdet.

”Jeg glæder mig til dialogen med borgerne, jeg kan som udvalgsformand ikke gå ind i løsningen af konkrete personsager og sagsbehandle, men jeg tror på, at vi som politikere og fagudvalg kan få rigtig meget ud af at høre borgernes erfaringer med deres møde med Køge Kommune på godt og ondt. Det er blandt andet en vigtig indsigt at have, når vi skal træffe beslutninger og udvikler på social- og arbejdsmarkedsområdet”

Husk at bestille tid

Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet, skal du bestille tid. 

Det gør du ved at skrive til VF@koege.dk eller ringe på tlf. 5667 2515. 

Det er muligt at bestille tid på følgende datoer og tidspunkter:

  • Torsdag den 28/10, 15-16
  • Torsdag den 18/11, 16-17
  • Torsdag 16/12, 16-17

Følg med her på siden for at se om der er ændringer i tidsplanen.

Opdateret af Køge Kommune 18.10.21