Frygter du din familie?

lænke

Hvis du frygter tvangsægteskab, æresforbrydelser eller andre former for overgreb, kan Familiecenter Køge hjælpe dig.

Du kan få hjælp af Familiecenter Køge, hvis du:

  • Oplever et pres fra din familie eller frygter, at du vil blive tvunget til at gifte dig.
  • Frygter at blive udsat for en æresrelateret forbrydelse.
  • Frygter at blive sendt på genopdragelsesrejse.
  • Af andre grunde frygter for din frihed, velfærd eller dit liv.

Hvis du kontakter Familiecenter Køge, finder vi sammen med dig ud af, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig.

Hvordan kan vi hjælpe

I nogle situationer kan det være tilstrækkeligt, at Familiecenter Køge mægler mellem dig og dine forældre. Familiecenter Køge kan i den forbindelse tale med dine forældre om vigtigheden af at respektere din selvbestemmelsesret og om lovgivningen i Danmark.

Familiecenter Køge kan både tilbyde samtaler med dig og dine forældre sammen, hver for sig eller i familiebehandling.

Har du akut brug for hjælp

Hvis det er akut nødvendigt at anbringe dig på et sikkert sted uden for hjemmet, har Familiecenter Køge kontakt til sikre, hemmelige steder, hvor du kan være i sikkerhed og få den støtte, du har brug for. Her kan du også få hjælp til at fortsætte din skolegang.

Hvis du er bekymret i forbindelse med en rejse til udlandet

Hvis du står foran at skulle rejse til udlandet og er bekymret for, hvad der kommer til at ske, har du mulighed for at udfylde Udrejseblanketten og give den til en person, du stoler på. 

Du kan læse mere om Udrejseblanketten og hente den på Etnisk Ungs hjemmeside.

Læs mere

Du kan læse mere her:

Kontakt Familiecenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 30.09.16