Her udvikler vi Køge Kommune

Tusinder af nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Køge Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vækst – og velfærd - i hele lokalområdet.

Her kan du få et overblik over de otte største, igangværende udviklingsprojekter, der vil forandre Køge Kommune – både nu og fremover. Projekterne er sat i gang af Staten, Region Sjælland og Køge Kommune selv i et tæt samarbejde med private og offentlige aktører. Herudover arbejder kommunen også med en håndfuld andre udviklingsprojekter på tegnebrættet.

På kortet nedenfor kan du klikke på de forskellige blå og lyserøde kasser og cirkler - og herfra kan du trykke på "Læs mere". Det er også muligt at sortere i projekterne. Hvis du for eksempel kun er interesseret i at se projekter fra Stat og Region, kan du trykke de andre fra, ved at trykke på kategorierne herunder. Hvis du vil zoome ind på et projekt, kan du bruge Zoom funktionen øverst i venstre hjørne.


Nedenfor kan du få et overblik over de største, igangværende udviklingsprojekter:  

Nyt Universitetshospital Køge

Region Sjællands nye Universitetshospital skal ligge i Køge – dér, hvor Køge Sygehus ligger i dag vest for Ølby Station. Byggeriet forventes at begynde i løbet af 2016 og vil stå endeligt færdigt i 2020.

Som fremtidigt Universitetshospital vil Køge Sygehus skulle varetage størsteparten af de specialiserede behandlinger for hele regionen og også en del af den almindelige behandling inden for en lang række områder – blandt andet lungesygdomme, neurologi, kirurgi, øjensygdomme, øre-næse-hals sygdomme, gynækologi og arbejdsmedicin.

Samtidig bliver Universitetshospitalet også akuthospital for et optageområde på omkring 290.000 borgere, som svarer til en tredjedel af regionens borgere. Universitetshospital Køge bliver etableret som en del af realiseringen af Region Sjællands sygehusplan.

Stort, flot og funktionelt hospital
Universitetshospitalet forventes at få omkring 900 senge og en væsentlig ambulant aktivitet – og vil afføde op mod 3.000 nye lokale arbejdspladser. 

Universitetshospitalet bliver projekteret af et konsortium med arkitektfirmaet C. F. Møller i spidsen. De har tegnet et flot og funktionelt sygehus, der udnytter det eksisterende Køge Sygehus og bliver et vartegn for Region Sjælland.

Sygehuset bliver 11 etager højt og omgivet af beplantning, søer og vandløb. Med et budget på 4 mia. kroner er byggeriet af Universitetshospital Køge det dyreste byggeprojekt i Region Sjællands historie.

Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden.

 

 ****

 

Så meget større bliver det nye sygehus

Køge Sygehus anno 2013
64.390 m2
3 etager inkl. kælder
296 senge
15 operationsstuer
700 parkeringspladser

Universitetshospital Køge
176.435 m2 (heraf 130.113 m2 som nybyggeri)
3-11 etager inkl. kælder
899 senge
41 operationsstuer
1.890 parkeringspladser

 

Hvis du vil vide mere 

 

Ny Jernbane København - Ringsted over Køge

 

 Køge Nord Station

Banedanmark anlægger en helt ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted, som går over Køge. Jernbanen åbner i 2018.

Den nye bane vil give en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser mellem hovedstaden og resten af landet. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Det betyder, at det i fremtiden bliver muligt at nå fra Køge Station til København H – eller omvendt – på blot 20 minutter mod 38 minutter i dag. 

Ny station Køge Nord
Med jernbanen følger en helt ny station - Køge Nord Station – lige øst for Ølsemagle Landsby og Skandinavisk Transport Center. Køge Nord Station bliver et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen, som dermed også får et ekstra stoppested mellem Ølby og Solrød. Stationen bliver en helt unik svævende bro på over 200 meter over motorvejen, der vil gøre det let at skifte mellem S-tog og fjern- og regionaltog. Et dansk team af arkitekter og ingeniører fra COBE, arkitektfirmaet Dissing + Weitling og det rådgivende ingeniørfirma COWI skal stå for at designe stationen. Teamet vandt den internationale konkurrence i kapløb med både danske og internationale teams i november 2015.

Se illustrationer og læs mere om Køge Nord Station  

Samtidig bygges et Parkér-og-Rejs anlæg ved motorvejen for at gøre det nemt at skifte fra bil til tog. Togene fra Køge Nord Station vil køre til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Herfølge og Næstved.

Den nye 60 km. lange jernbane skal aflaste den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde, som er en af de mest benyttede og vigtigste banestrækninger i Danmark for både person- og godstransport – og i dag en trafikal flaskehals.

 

****

 

Tættere kobling til Europa
Strækningen København-Køge-Ringsted har international betydning. Den indgår i det banenetværk, som forbinder Skandinavien og det øvrige Europa – og er ligeledes en vigtig strækning i korridoren fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valetta på Malta. Den internationale gods- og person-trafik bliver samtidig styrket med den nye Femern Bælt-forbindelse, som også indebærer en udbygning af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Køge kommer på den måde tættere på Europa.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere og følg med i anlægget af den nye jernbane

Se video om den nye jernbane

Se billede af den nye strækning

 

 

 

Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen

 


Køge Bugt Motorvejen er i dag den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Det giver store problemer med trængsel især på strækningen nord for Greve mod Køge, hvor der hidtil kun har været seks spor.

Derfor har Folketinget besluttet at udbygge denne del af motorvejen, så det bliver lettere for pendlere og andre trafikanter at komme til og fra hovedstaden. Parallelt med udvidelsen af motorvejen kommer der også nye tilkørselsramper til motorvejen ved Egedesvej nord for Køge – med adgang direkte til den nye Køge Nord Station.

Nyt spor klar i 2017
Udbygningen af det 14 km lange stykke motorvej er delt i to etaper. Etape 1 dækker strækningen Greve S - Solrød S samt tilkørselsanlægget ved Egedesvej, som stod endeligt færdigt i september 2015. Etape 2 dækker strækningen Solrød S – Køge, og her åbner de nye spor åbner for trafik i 2017.

Køge Bugt Motorvejen blev senest udvidet i 2008, hvor der blev føjet ekstra spor til mellem Hundige og Greve Syd.

 

****

 

Trafikstøj skærmes af
Motorvejen bliver større, men trafikstøjen bliver mindre. Vejdirektoratet vil nemlig benytte lejligheden til at støjdæmpe motorvejsstrækningen ved Køge med ny lyddæmpende vejbelægning og fire meter høje støjskærme, som skal mindske støjgenerne for motorvejens naboer.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere og følg med i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen  

Se tegning af motorvejen her 

 

Ny Erhvervshavn

 


Køge Kommune bygger en helt ny, moderne erhvervshavn, som vil stå færdig omkring 2022.

Køge Havn er i dag en af landets ældste havne - og målt på gods også en af de større. Ambitionerne rækker imidlertid videre. For at styrke Køges transport- og havneerhverv - og samtidig gøre plads til byudvikling på Søndre Havn – etableres der en ny erhvervshavn i den nordlige del af havneområdet.

Med 2300 meter ny kaj og en vanddybde på 8,5-9,5 meter bliver den nye erhvervshavn dobbelt så stor som den gamle havn. Det gør det muligt at modtage større skibe på op til 200 meters længde og 30 meters bredde. Havnen vil også rumme et helt nyt, kæmpe landareal på 400.000 m2 til forskellige erhvervsaktiviteter. Samtidig forsvinder dog 100.000 m2 og 600 kajmeter på Søndre Havn, som indgår i Køge Kyst-projektet. 

925 meter stenmole i den nordlige del af havnen er allerede bygget, mens de ca. 950 meter stenmole med publikumsadgang i den sydlige del forventes at stå færdig i løbet af efteråret 2016. De forberedende arbejder til den 25 hektar nye unitterminal med ro-ro trafik med et element af containertransport er der også taget hul på. Terminalen forventes at stå færdig i december 2017. 

Muliggjort af Køge Jorddepot
Etableringen af den nye havn begyndte i 2007 med Køge Jorddepot, som via opfyldning med ren og lettere forurenet jord fra de mange byggeprojekter på Sjælland skal skabe mere havneplads.

Den nye erhvervshavn vil sammen med Skandinavisk Transport Center og den kommende København-Køge-Ringsted jernbane styrke udviklingen af en stærk logistik- og transportsektor i Køge – og på den måde sikre flere lokale arbejdspladser.

For at imødekomme fremtidens krav om CO2-reduktioner og klimaforbedringer, undersøger Køge Kommune desuden mulighederne for at sætte store vindmøller op på havnens moleanlæg.

 

**** 

 

Udviklingsløft til Køge Marina
Det bliver ikke kun skibe og virksomheder, der får glæde af den nye erhvervshavn. En af sidegevinsterne ved udvidelsen af Køge Havn er, at Køge Marina også kan vokse og udvikle sig til glæde for bådejere og borgere. Køge Marina skal i fremtiden byde på en bredere vifte af kulturelle tilbud til borgere og turister. Allerede i 2014 åbnede en ny og bedre bade-strand på Nordstranden.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Køge Havn 

Læs mere om Køge Jorddepot  

 

 

Nyt byområde med Køge Kyst

 


Over de næste 20-25 år udvikler Køge Kyst en helt ny bydel mellem Køges gamle, historiske bykerne og vandet.

240.000 m2 i det gamle industriområde på Søndre Havn, på Collstropgrunden og i Stationsområdet forvandles til en levende og bæredygtig bydel med boliger, butikker, erhverv, kultur og grønne områder. Samtidig bindes by og havn tættere sammen, så byen åbnes mod vandet. Det er byudviklingsprojektet Køge Kyst, der står i spidsen for forvandlingen. Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania BY. Køge Kyst skal være med til at gøre Køge til en af de mest attraktive bolig- og erhvervsbyer på Sjælland og i den samlede Øresundsregion – og vil konkret give nye muligheder og tilbud til alle, der allerede bor i, arbejder i eller besøger Køge. Det gælder blandt andet 1.500 nye boliger, 100 nye butikker og op mod 4.000 arbejdspladser inden for kontor, viden, service og kreative erhverv.

Startskuddet til byggeriet af de første boliger på Søndre Havn, 'Strandengen', som er 43 boliger med havudsigt, blev taget i marts 2016.

Stationsområdet

I starten af marts 2015 blev første spadestik til de første byggerier i Stationsområdet taget. Byggeriet omfatter de første butikker, et kommunalt genoptræningscenter og en parkeringskælder. Sammen med genoptræningscentret kommer der er et multirum, en café, et daghjem og 30 aflastningsboliger. Samtidig blev der taget hul på en en ny vejtunnel under banen, som skal sikre en smidig trafik til og fra området.

I november 2015 blev anden etape af Stationsområdet skudt i gang. Her bygges et nyt handelsstrøg, Strædet, med butikker, boliger, erhverv, kultur og en ny stor biograf med seks sale og 1000 pladser. 

Udvidelsen af Køge Rådhus med en ny fløj og ny Borgerbetjening samt butikker i stueetagen indgår også som en del af Strædet. Byggerierne i Stationsområdet forventes at være færdige i løbet af 2017, mens den nye vejtunnel åbner allerede i efteråret 2016.   


International inspiration
De første tanker og idéer om byudviklingen blev skabt i starten af 1990’erne - og for alvor muliggjort i 2007 med Køge Jorddepot, som skal flytte de tunge havneaktiviteter længere mod nord.

I 2009 gik Køge Kommune og Realdania By sammen i et partnerskab om at føre byudviklings-projektet Køge Kyst ud i livet ud fra en fælles vision. I 2011 kunne Køge Kyst lancere en udviklingsplan for byudviklingen, som udspringer af en tværfaglig, international konkurrence.

I de kommende år skal området sælges etapevis til investorer og udviklere. 

Partnerselskabet Køge Kyst P/S driver byudviklingen.

  

**** 

 

Etape 0 - Livet før byen
Den nye bydel skal emme af aktivitet, oplevelse og udfoldelse. Allerede inden første byggesten er lagt, er Køge Kyst derfor i fuld gang med at skabe liv i området gennem en ”Etape 0” med vægt på kunst, kultur og idræt. Sammen med borgere og aktører etablerer og afprøver Køge Kyst her nye byrum og aktiviteter - primært langs "Tråden", som er et nyt markeret forløb mellem det gamle Torv og Køge Bugt.  Vi kalder det LIVET FØR BYEN – BYEN FOR LIVET.

 

Hvis du vil vide mere
Læs mere og følg med i Køge Kyst-projektet  

Se oversigt over Køge Kyst - området 

 

 

Nyt byområde Køge Nord

 

Køge Nord

Fra 2018 skyder en grøn og bæredygtig pendlerbydel op nord for Køge. Bydelens vartegn bliver den 225 meter Køge Nord Station, der bliver et trafikalt knudepunkt for hele hovedstadsområdet, hvor højhastighedstog, S-tog og motorvej mødes.

Køge Nord vil over en årrække rejse sig omkring de to nye togstationer, Parker og Rejs-anlægget og de nye motorvejsramper, som giver nem adgang til Køge Bugt Motorvejen mod København. De 80 hektar byudvikling vil omfatte både boliger, kontorbyggeri og en stor ny erhvervsby for innovative virksomheder, transport og logistik.

Bydelen får en klar grøn identitet. Her bliver blandt andet rig mulighed for at dyrke grøntsager, nyde naturen og se dyrene græsse i det bilfrie boligområde, som kun er 20 minutter i tog fra København. Området er i forvejen rigt på natur og kulturhistoriske spor – ikke mindst de fredede diger, gravhøje og landsbyen Ølsemagle. Vand, strand og Køges historiske bymidte er kun få minutter væk. Bydelen vil desuden byde på boliger for enhver smag, fx byhuse, små og store lejligheder og bofællesskaber med plads til både børnefamilier, unge og gamle.
 
Det blå element kommer også til at spille en central rolle i udviklingen af den bæredygtige bydel. Vand og håndtering af regnvand skal sikre området mod oversvømmelser og bidrage til et rigt byliv. Stationens store Parker- og Rejs-anlæg skal fx kunne bruges som et bassin, hvor vandet ved store regnskyl kan holdes i skak og forsinkes. I boligområderne kan der laves små forskønnende vandløb og søer, som regnvandet kan ledes til og tilbageholdes i ved store mængder regn.

Udbygningen af erhvervsområderne ved Egedesvej begyndte i 2015, mens boligudbygningen følger efter fra 2017. Den fuldt udbyggede Køge Nord Station og det omkringliggende område forventes samlet at skulle rumme ca. 2.700 P-pladser, 6.000-7.000 arbejdspladser og 800-1100 boliger.


Hvis du vil vide mere

Læs mere om udviklingen af Køge Nord her

 

 

 

Udvidelse af Skandinavisk Transport Center

 

Skandinavisk Transport Center

Køge Kommune udvider Skandinavisk Transport Center (STC), som er godt på vej til at være Nordeuropas hurtigst voksende erhvervsområde – og et af Sjællands største samlede erhvervs- og transportområder.

Med dets unikke placering nær tre motorveje, jernbane og havn har STC siden 2001 skabt et dynamisk transportcenter med mange store virksomheder og stadig efterspørgsel på flere grunde.

Det 1300.000 m2 store område er derfor blevet udvidet med yderligere godt 500.000 m2 mod nord mellem Ølsemaglevej og Lille Skensved for at imødekomme efterspørgslen fra virksomheder, der gerne vil placere deres erhvervsaktiviteter her - typisk inden for lager, transport og distribution.

Med virksomheder som Netto, Lidl, OK, NCC, Nyscan og Nomeco  har STC fået erhvervslivets blå stempel. Der er i dag 20 store virksomheder og mere end 1.000 personer beskæftiget på transportcenteret, som dermed er en vigtig lokal og regional arbejdsplads. 

De nye bygninger i STC-udvidelsen kan bygges op til 30 meter i højden. Når træer og buske omkring transportcentret er vokset til, vil centret markere sig i den store skala, men falder samtidig ind i de lokale omgivelser.

 

****

 

Resultat af strategisk erhvervsudvikling
Industrivirksomhederne har i mange år været ”driveren” i Køge-områdets økonomiske udvikling. Men de seneste årtier har den traditionelle industri været under pres, og beskæftigelsen er faldet. Køge Kommune valgte med ”Udsyn og vækst – Køge Kommunes Erhvervspolitik 2008-2012” at møde udfordringerne offensivt. Blandt visionerne var netop at understøtte udviklingen af en international, konkurrencedygtig transport- og logistiksektor for at udnytte kommunens beliggenhed til at skabe arbejdspladser.

 

Hvis du vil vide mere
Læs mere om Skandinavisk Transport Center  

Se oversigt af skandinavisk Transport Center 

 

Ny uddannelsesby Campus Køge

 


Køge får sin egen uddannelsesby Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted. 

Campus Køge skal skabe rammerne for, at unge og voksne kan få en uddannelse og dygtiggøre sig. Campus Køge er således et stærkt lokalt og regionalt bidrag til den nationale målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse.

Ligeledes er campus-samarbejdet et vigtigt element i Region Sjællands strategi for kompetenceløft af voksne samt styrkelse af forskning og innovative miljøer. Endelig arbejder Campus Køge tæt sammen med erhvervslivet om vækstmuligheder.

Tæt samarbejde om Campus
Campus Køge er blevet til i et samarbejde mellem Køge Kommune, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv, og 11 forskellige uddannelsesinstitutioner. Nogle institutioner vil have til huse på selve campus-området, mens andre deltager i tæt samarbejde på et virtuelt niveau.

Ved at samle en bred palet af stærke uddannelsestilbud lokalt, får unge og voksne fra et stort geografisk område – ikke mindst fra Køge Kommune selv – kortere rejseafstand til ny viden. Den nye campus bliver udviklet i umiddelbar tilknytning til EUC, Køge Handelsskole og Erhvervsakademi Sjælland. Med en placering nær motorvej, Ølby Station og den nye Køge Nord Station bliver Campus Køge meget tilgængeligt – og ligger desuden tæt på Universitetssygehus Køge.

Campus-området forventes løbende udbygget i løbet af de kommende år, hvor der forventes at være flere end 8.000 studerende og hen mod 700 medarbejdere i området.

 

**** 

 

En campus med liv
Campus Køge skal være en uddannelsesby, hvor alle skal have lyst til at være 24/7 – også uden for undervisningstiden. Campus Køge har stort fokus på, at campus-området bliver et sted, hvor der er plads til hele studielivet. Blandt andet vil alle uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning være placerede om det såkaldte ”campus-torv”. Her skal være liv, atmosfære og fællesskab.

  

Hvis du vil vide mere
Læs mere og følg med i Campus Køge 

Se oversigt af Campus Køge - området   

UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ TEGNEBRÆTTET

Nedenfor kan du se de projekter som er på tegnebrættet, men ikke endeligt sat i gang.

Læs mere om hvorfor udvikling er vigtig i Køge og hvordan den er kommet til

 

 

Nyt boligområde i Herfølge

 


Køge Kommune vil udvikle Herfølge til en ”hel stationsby” med tæt bebyggelse på begge sider af jernbanen tæt ved stationen.

Allerede i Regionplan 2005 blev der udlagt ca. 30.000 m2 til byudvikling på den vestlige side af banen. En stor del af udviklingen forudsætter dog, at Fingerplanen – den plan som udgør det overordnede grundlag for hoved-stadskommunernes byudvikling – ændres, men boligudbygning er mulig.

Køge Byråd forventer, at efterspørgslen på stationsnære boliger i de kommende år vil stige. Ikke mindst når Herfølge Station bliver opgraderet med flere togafgange i 2018 som følge af den nye København-Ringsted jernbane, hvilket vil styrke Herfølge som bosætningsby for nye borgere.

På sigt kan Herfølge blive udvidet på den vestlige del side af banen med attraktive boliger tæt på skov og natur. Herfølge Bydelsplan, som er udarbejdet i tæt samarbejde mellem frivillige Herfølge-borgere og Køge Kommune, indeholder en overordnet vision for udviklingen af Herfølge Vest.

På den korte bane vil er den sydøstlige del af Herfølge syd for Fremtidens parcelhuse ved at blive planlagt og forventes at være klar til byggemodning og salg af grunde i 2017.

Læs mere på bydelsplanens temaside, hvor du også finder Herfølge bydelsplan 

 

 

 

Nyt boligområde i Borup

 


Køge Kommune vil skabe mere byudvikling i Borup.

Det gælder først og fremmest udvikling af den østlige del af Borup, hvor der planlægges omkring 450 nye boliger ved Møllebankerne. Men også vest for jernbanen, der løber gennem Borup, ønsker Køge Byråd en vis boligudvikling.  Der vil her være mulighed for at bygge attraktive boliger med god adgang til natur og kollektiv trafik.

Byrådet forventer, at Borup station vil blive opgraderet med flere togafgange når København-Ringstedbanen åbner i 2018, hvilket yderligere vil styrke Borup som bosætningsby for nye borgere.

Boligbyggeriet er ikke endeligt sat i gang.

 

Læs mere i Kommuneplan 2013

 

 

Nyt erhvervsområde i Bjæverskov

 


Fingerplan 2013 - den plan som udgør det overordnede grundlag for hovedstadskommunernes byudvikling - åbner op for at skabe et nyt erhvervsområde på cirka 45.000 m2 i Bjæverskov.

Erhvervsområdet vil med nye transport- og logistikvirksomheder kunne sætte skub i erhvervsudviklingen i kommunens vestlige del.

Udbygningen af erhvervsområdet er ikke endeligt sat i gang, men indgår i forslag til Kommuneplan 2013.


Læs mere i Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013

  

 

Kulturhus Køge

 


Køge Kommune har planer om et nyt kulturhus, som skal samle og udvikle en vifte af spændende tilbud. Kulturhuset skal først og fremmest erstatte Teaterbygningen, som rives ned i forbindelse med etableringen af en ny underføring under jernbanen.

Udover sal- og eventfaciliteter er visionen, at Kulturhuset også skal rumme bibliotek, musikskole og billedskole. I foråret 2013 vandt Lundgaard og Tranberg Arkitekter en større konkurrence om, hvem der skal tegne Køges Kulturhus.

Projektet - herunder størrelsen på Kulturhuset – er ikke endeligt vedtaget endnu. De arkæologiske forundersøgelser på grunden bag Rådhuset og Teaterbygningen  gik i gang i februar 2015. Undersøgelserne udføres for at finde ud af, om der er historiske spor på grunden, som skal bevares inden, der graves i jorden.    

 

Læs mere om Kulturhuset

 

 

Udvikling af Køge Marina

 


Køge Kommune er ved at bygge ny, moderne erhvervshavn, som vil stå færdig omkring 2022. Havneudvidelsen giver mulighed for, at Køge Marina kan vokse og udvikle sig til glæde for bådejere, borgere og turister gennem mere plads og en bredere vifte af kulturelle tilbud.

Allerede i 2014 kom der en ny og bedre badestrand på Nordstranden, men de konkrete udviklingsplaner for Marinaen endnu ikke besluttet.

Kulturudvalget arbejder i øjeblikket på en samlet plan for hele kystlinjen, som skal sikre helheden i planlægningen og udviklingen af Køges kystområder.